Małgorzata Ostrowska

Małgorzata Ostrowska. Spievala spolu s vokálnou skupinou Vist (s Wandou Kwietniewskou, Andrzejem Sobolewski-ým a Grzegorzem Stróżniakem).

V roku 1981 sa stala vokalistkou súboru Lombard. Jej spolupráca so skupinou trvala ďalších desať rokov. V roku 1999 zahájila sólovú kariéru.

Vo filme Podróże pana Kleksa/ Cesty pána K. vystúpila ako kráľovná Aba, spievajúc „Meluzínu”.

V Sopote (1999) dostala Jantárového slávika /Bursztynowy Słowik/ za celoživotnú činnosť, a v Opole (2007) odtlačila svoje dlane v Aleji hviezd.